English Coming Soon...

Home

About Us

News

Events

Affiliations

Contact Us

Archives

...

 

Details - 2015m SVENTINĖS PAMALDOS IR SVENTĖS/ services and events (SEE; EVENTS)

 

Details - Kur kreiptis KUNIGUI NESANT ČIKAGOJE ?

 

Details - Parapijos savaitinis biuletenis yra atviras jusu informacijai ar pranesimams

 

Details- Spaudos stalas

 

Details- Mirties pranesimai

Details-

 

 

Sventa Vakarienė

Kunigas pranesa; negalintiems atvykti į baznyčią Sv. Vakarienei, kunigas mielai atnes sakramentą į namus, ligoninę arba prieglaudą, jeigu pageidavimas jam bus pateiktas. Kunigas primena, kad jei kurie pageidautų Sv. Vakarienę priimti bet kurį sekmadienį, mielai paruos sakramentą, jei jam bus pranesta pries pamaldas. Įprastai, pamaldos su Sv. Vakariene vyksta paskutinį mėnesio sekmadienį.

Mūsų Ligoniai

Prisiminkime visus ligonius savo kasdieninėje maldoje. Details